Publicaties in boekvorm.

    Dichtbundels:

Pact met Pound (40 ged.)

Brugge: Kruispunt, 2000.

Een raaf in Raversijde
een manuaal met gedichten, maren en missiven (1986-1992) (40 ged.)

Gent: PoëzieCentrum, 1993.

Klacht van een grootgrondbezitter

Gent: PoëzieCentrum, 1985.

Ik leef dus ik zweef nog
een ode aan Friesland in elf gruwelijk-romantische gedichten
met drie foto-litho's van Jan Karel Demarest.

Antwerpen: Contramine, 1978, 19813.

Winter te Damme & andere minder beroemde gedichten van de jonge meester

Brugge/Den Haag: Sonneville/Nijgh & Van Ditmar, 1974.
Nawoord op het achterplat van Pierre H. Dubois.

 

    Medewerking:

 

Publicaties in tijdschriften.

    Een keuze:

 1. In memoriam Marc Braet, in Meervoud, jaargang 11 nr. 84, februari 2003
 2. Het rapaille der dichters, gedicht in Meervoud, jaargang 11, nr. 83, januari 2003, p. 29.
 3. Waar het zal zijn?, antwoord aan Jozef Deleu op de vraag : waar zal het zijn dat de nacht hem overvalt , in Ons Brussel, jaargang 23 nr. 6, nov.-dec. 2002, p. 14.
 4. Het jaar van Marguerite Yourcenar, column in Meervoud, jaargang 10, nr. 82, dec. 2002, p; 28-29.
 5. Borges, leermeester in het labyrint , essay in TeKos, jaargang 21 nr. 105, juli-sept. 2002, p. 35-39.
 6. Pleidooi voor een balorige poŽet, essay over de poŽzie van Herman Hendrik ter Balkt in De Houten Gong, nummer 13, september, 2002, p. 1-4.
 7. Aan Gwijde van Dampierre, gelegenheidsgedicht n.a.v. 11 juli in Volle Manen, het partijblad van de N-VA, nr. 6, juni-juli 2002, p. 8.
 8. Dertig voetnoten VI, aforismen, bedenkingen, bekentenissen en lectuurnotities in Kruispunt, nr. 188, maart 2002, p. 52-68.
 9. Renť Char (1907-1988): een prachtige poŽet en partizanenleider, in Meervoud, 9de jaargang, nr. 66, april 2001, p. 25-26.
 10. Historica of hysterica? column over Sophie de Schaepdrijver, in Meervoud, 9de jaargang, nr. 72, december 2001, p. 27-28.
 11. Een echte geus in het diepe Vlaanderen, over de dagboeknotities van Wannes van de Velde in PoŽziekrant, jaargang 25, nr. 6 dec. 2001, p. 55-57.
 12. Een mooie vondst op de bodem van de Bodensee, gedicht in De Brakke Hond, nr. 73, winter 2001, p. 50.
 13. Christian Dotremont: Een zoektocht naar de zuiverheid van het hoge noorden, inleiding en vertaling van gedichten van Dotremont in Kruispunt Internationaal, nr. 185, maart-juni 2001, p. 154-161.
 14. De meester van de hexameter, essay over de dichter en essayist Paul Claes in PoŽziekrant, januari 2001, jaargang 25, nr. 1, p. 58-60.
 15. De adem van Mistral, in weekblad Wij, jg. 45 nr. 35, 31 augustus 2000, p.13.
 16. Het Wij-gevoel, artikel bij het afscheid van het weekblad Wij, in het allerlaatste nummer van het weekblad Wij van 21 dec. 2000, p. 11.
 17. Guido Gezelle en de genius loci van de zwarte stad, gedicht geselecteerd voor Gezelle Gedicht (VWS-Cahiers, nr. 191), maart-april 1999, p. 10.
 18. O, opnieuw daar te zijn, gedicht in Omtrent, het maandelijks magazine van het Davidsfonds, nr.3 van maart 1998, p. 23.
 19. In het voetspoor van Michel de Ghelderode, artikel in Thuis in Schaarbeek, maart 1998, nr. 3, p. 11.
 20. Over een zwarte lap en een rode stier, antwoord aan Jean-Pierre Dumoulin, in Kreatief, jg. 32 nr. 5, dec. 1998, p. 126-127.
 21. Michel de Ghelderode: raadsel en mythe, in weekblad Wij, 43 ste jg. nr. 8, 19 febr. 1998, p. 13.
 22. Mevrouw Mutsaers doet het weer!, over de essays van Charlotte Mutsaers, in Ons Brussel, jg. 18, nr.6, juni 1997, p. 7-8.
 23. Che Guevara en Joris van Severen als symbolen, essay in TeKos, nr. 85/1997, p. 9-12.
 24. Een platonisch anarchist, over George Steiner in weekblad Wij, 44ste jg. nr. 2, 14 januari 1999, p. 12.